Genel Müdür Mesajı
 

Kuruluşundan bu yana faaliyet gösterdiği enerji sektöründe sürekli gelişime odaklı yenilikçi şirket yapısı ile ulusal ve uluslararası arenada adından övgüyle söz ettirmeyi başaran Netral Elektrik  hizmette yüzde yüz müşteri memnuniyetini, üretimde  daima mükemmeli hedefleyen bir yönetim anlayışına sahip olup bulunduğu pozisyonun kendisine yüklediği sorumlulukların bilinci ile hareket ederek ilişkilerinde daima güveni ön planda tutmaktadır.

Sahip olduğu uluslararası standartlardaki ürün ve sistem belgeleri ile kendini kanıtlamış ürünler sunan üretim hattı, güçlü, modern ve yüksek teknolojili makina parkı, benimsediği iş ahlakı ve etik kuralları, sürdürülebilir kalite anlayışını daima en üst düzeye taşıyan kurum kültürü, gerçekleştirdiği yatırımlar ve yüksek üretim teknolojisi ile başarı basamaklarını durmaksızın tırmanmaya, gelişirken geliştirmeye ve yaptığı işlere değer katmaya devam etmektedir.

Ar-Ge sürecinden satış sonrası desteğe kadar çözüm ortaklarına daha iyi, daha kaliteli ve daha yenilikçi ürün sunabilme vizyonu ile alanında bölgenin lider markası olan Netral 3 kıtaya ve 20'yi askın ülkeye yayılan geniş pazar ağına hızlı ve sorunsuz ürün akışı sağlayabilmektedir.

Paydaşlarımızla kurduğumuz etkin iletişim ve güçlü işbirliği sayesinde hedeflerimize sağlam adımlarla ilerlerken, ilkelerimizin rehberliğinde edindiğimiz bilgi birikimimizi ve köklü geçmişimizi güvenli yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Öner DAĞSUYU

 

Kilometre Taşlarımız

 • 1998 Netral Elektrik’in kuruluşu ve Elektrik Panosu üretimi
 • 2001 TSE IEC 60439-1 Belgesinin alınışı
 • 2004 ISO 9001 Sertifikası
 • 2009 Sac Trafo Köşkü üretimi, OHSAS 18001 Sertifikası
 • 2010 TSE IEC 61537 Belgesinin alınışı
 • 2013 Asya ile Afrika pazarına giriş
 • 2014 ISO 14001 Sertifikası alınışı
 • 2015 ISO 10002 Sertifikası alınışı
 • 2016 Panolarda 5000 A & 100 kA Tip Test Belgesinin alınışı  ve Avrupa pazarına giriş
 • 2022 Form 4B ve Çekmeceli MCC Panolarda Tip Test belgelerinin alınışı

 

Misyon & Vizyon

Misyon

Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerini tam, zamanında ve sürekli olarak karşılayabilen üstün kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetleri verimlilik ve etkinlik prensipleri ile en ekonomik şekilde üretmek.

Vizyon

Verimli şirket yapısı ve çağdaş kurum kültürü ile uluslararası arenada adından övgüyle söz ettiren, temel değerlerinden ödün vermeyerek sıfır hata, üst düzey kalite ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlayan, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek personellerinin eğitiminde de rol alan, başarısını sürekli gelişim ile kazanarak sürdürülebilir kılan, dünya standartlarında öncü, güçlü ve lider bir kuruluş olmak.

 

7 Temel Değerimiz
 

PRESTİJ VE İTİBAR

Netral Elektrik mevcut bulunduğu konum ve toplumsal, kültürel, ekonomik, sosyal yapısı ile kazanmış olduğu saygınlık çerçevesinde temel değerlerinin hiyerarşik düzeninde üst bölümde tuttuğu prestij ve itibarı sorumlulukları arasında güçlü bir bağ kuran değer olarak görür.

GÜVEN VE DÜRÜSTLÜK

Tüm ilişkilerde gerekli olan güven duygusunu tüm paydaşlarına hissettirebilmek adına daima tutabileceği sözler veren Netral Elektrik dürüstlüğü ön planda tutarak ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla hareket eder.

GELİŞİM VE YENİLİK

Gelişim ve yenilik vazgeçilmez bir gerçekken buna ayak uyduramayanların tutunamadığı küresel ortamda emin adımlarla hedeflerine doğru ilerleyen Netral Elektrik tecrübelerine dayanarak aldığı her kararda sorgulayıcı bir mekanizma ile hareket edip eleştirel bakış açısının yol göstericiliği ile gelişime ve yeniliğe açık şekilde ilerler.

KALİTE

Müşteri istek ve beklentilerini karşılayabilme derecesini üst konumlara taşıyan Netral Elektrik sektörünün lider markası olarak kalitenin üretileceği düşüncesiyle önleyici faaliyetleri oluşturarak kalite yönetim araçlarını etkin şekilde kullanır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yegane varlık sebebi olarak gördüğü müşterilerinin memnuniyet seviyesini daima zirvede tutmak üzere hedef belirleyen Netral Elektrik şeffaflık, erişebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri ile çalışır.

ETİK

Paydaşlarımızla iyi ilişkiler ve bağlantılar kurarak onurlu, dürüst, yüksek ahlaki standartlara bağlı olmak ve Netral adına duyulan güven ile saygınlığı yüksek mecralarda tutmak. Tutarlılık ve itibar esasları ile yalnızca verebileceğimiz ürün/hizmetleri sunmayı teklif ederek profesyonel yeterliliğimizi müşterilerimiz ile paylaşmak

YAŞAMA SAYGI

Netral, canlı olan her şeyin yaşamına saygı gösterilmesi gerektiğine inanır.

 

Kalite Politikamız

Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde; mükemmele ulaşmayı hedefleyen Netral Elektrik, tüm süreçlerde değişen ve gelişen şartları dikkate alarak yaptığı her işe değer katma kültürü ile etkin, verimli, rekabetçi ve üstün performansa dayalı bir metot izlemektedir. Bu çerçevede; kaliteli ve güvenilir ürünleri, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak, tam ve sürekli biçimde karşılamak, kalite politikasının temelini oluşturmaktadır.
 

İlkelerimiz:

 • Kalite Yönetim Sistemimizin, ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde yönetilmesini ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,
 • Toplam Kalite Yönetimi ile kaliteden ödün vermeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve zamanında karşılamak,
 • Kaynaklarımızı optimum düzeyde kullanarak ürünlerimizi müşterilerimize en uygun fiyatla ulaştırmak,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek, değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda ihtiyaçları doğru tespit edip sürekli gelişim prensibi ile bunları en ideal biçimde karşılamak,
 • Sıfır hata ile üretim prensibimiz çerçevesinde; hataları oluştuktan sonra düzeltmek yerine bu hataların ortaya çıkmasını önleyecek tedbirler almak amacıyla proaktif yaklaşımlarda bulunmak,
 • En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın ve makine parkımızın performans ve verimliliğini arttıracak çalışmalarda bulunmak,
 • Satış sonrası gerekebilecek tüm destekleri en hızlı şekilde sağlamaktır.

 

 

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşterilerinin yegâne varlık sebebi olduğu bilinciyle müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerinin odak noktası haline getiren Netral Elektrik, müşterilerine en iyi şekilde ürün/hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir. Bu ilke çerçevesinde müşterilerinden gelen talep ve şikâyetleri, şans ve kaynak olarak değerlendirip en hızlı, en şeffaf ve en adil biçimde bütünlük, gizlilik ve duyarlılık prensipleri çerçevesinde değerlendiren, şikayetlerde müşterisini haklı olarak kabul eden ve geri bildirimde bulunan, aynı şikayetin tekrar etmemesi için süreçlerini sürekli iyileştiren ve müşterilerinin çözüm ortağı olduğu bir yaklaşımı, müşteri memnuniyeti politikası olarak benimsemiştir.
 

İlkelerimiz:

 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ilgili yasaların gereğini sağlamak,
 • İşletmemizde müşterilerimiz için ve müşterilerimiz sayesinde bulunduğumuz bilinci ile hareket ederek, gelen talepleri müşteri odaklı olarak açık, şeffaf ve hızlı bir biçimde ele almak,
 • Müşteri şikâyetlerini şeffaflık, erişebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensiplerine uygun olarak çözmek,
 • Yaptığımız işin amacını müşteri memnuniyeti olarak görerek, müşteri talep ve şikâyetlerini bir kaynak olarak değerlendirip bunları süreçlerimizin iyileştirmesinde kullanmak,
 • Deneyimimiz ve müşteri odaklı tavrımız ile sahip olduğumuz kaynakları müşteri memnuniyeti için kullanmak şeklindedir.

 

 

Çevre Politikamız

Netral Elektrik üretim sürecinin tüm aşamalarında kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanarak, insanlığın ortak varlığı olan çevreyi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir biçimde bırakabilmek için sorumluluklarının ve atması gereken adımların bilincinde olup kendi gelişiminin bir parçası olarak benimsediği bu süreci yönetebilmek adına etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır.
 

İlkelerimiz:

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ilgili yasa ile mevzuatların gereklerini sağlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek
 • Yarınımızı düşünerek kirliliği kaynağında önleyip faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
 • Çalışanlarımıza çevreye karşı sorumluluklarımız temalı periyodik eğitimler vermek, onların bilinçlenerek gelişmelerini sağlamak,
 • Çevre, insan ve doğal kaynakların korunmasını ön planda tutmak,
 • Çevre kalitesinin yükseltilmesi ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla gereken sistemlerin kurulması için kaynak sağlamak,
 • Atık miktarını azaltmak, atıkların ayrıştırılmasını ve uygun olanların geri dönüştürülmesini sağlamak,
 • Toplumsal hayatın önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunmaktır.

 

 

İş Etiği Kurallarımız

Yaptığı her işte ilke ve değerlerinin yol göstericiliği ile hareket eden Netral Elektrik gerek çalışanları, müşterileri, içinde bulunduğu toplumla gerek tedarikçileri ve diğer paydaşları ile ilişkilerinde daima en yüksek ahlaki standartları izler. Değerleri üzerine kurulu olan iş etiği kuralları sağlam iletişim, güvene dayalı ilişkiler ve tutarlılığı esas alır.
 

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Paydaşlarımızla iyi ilişkiler ve bağlantılar kurarak onurlu, dürüst, yüksek ahlaki standartlara bağlı olmak ve Netral adına duyulan güven ile saygınlığı yüksek mecralarda tutmak

Tutarlılık ve itibar esasları ile yalnızca verebileceğimiz ürün/hizmetleri sunmayı teklif ederek profesyonel yeterliliğimizi müşterilerimiz ile paylaşmak
 

Gizlilik

Paydaşlarımıza ait olan tüm varlıkları iş dünyasına uygun ve müsaade edilen şekilde, sorumluluk dâhilinde kullanmak
 

Saygı

Paydaşlarımız ile ilişkilerde ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi düşünce, etnik köken ayrımı yapmadan adil davranmak, saygı çerçevesinde iletişim kurmak
 

Çıkar Çatışması

Nakdi değere sahip hiçbir hediye teklif etmemek, almamak, vaat etmemek, vaat vermemek, saygı çerçevesinde iletişim kurmak