5S

Tertip düzen sağlanmadan ne disiplin olur ne de başarı. Tertip düzenin vurgulandığı, uygulandığı ve Japonya’da doğarak sınırlarının aşan yönetim sistematiği olan 5S… 7 temel israfı ele alarak kalite, verimlilik, hız, motivasyon, iş güvenliği artışını sağlayan ve 5 adımdan oluşan bir yaklaşım:

Seiri: İhtiyaç duyulmayanı arındır.

Seiton: Sürekli ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmana 30 saniyede ulaşmayı sağla.

Seiso: Her zaman temiz, bakımlı, korunan ortam ve ekipmana sahip ol.

Seiketsu: Sürekliliği sağlayarak ilk 3 adımın kurum kültürü haline gelmesini sağla.

Shitsuke: İlk 4 adımı disipline et, çalışanları eğit, iyileştirmeleri duyur.

Uygulanabilir 5S sistematiği ile sağlanan etkin ve verimli iş ortamının yanında fabrika içi süreçler kısaltılarak ara stoklar azaltılır. İşletme bir başka dünyaya dönüşürken sürekli gelişimde ilk adım basit ama etkili bir yöntem olan 5S ile atılır.

 

 

Kaizen

Küçük diye bir şey yoktur, büyüğü ve bütünü oluşturanlar vardır. Başarılı olmak ve başarılı kalmak… Sürdürülebilir bir strateji… Sürekli iyileştirme yolunda atılan adımlar, yavaş ve istikrarlı ilerleme, sessiz devrim: KAIZEN Her şey küçük sorularla başlar. Hayatımızı, iş yaşamımızı, şirketimizi küçük sorular sorarak geliştirip değiştirir iken bunu sürekli hale getirerek durdurulamaz bir başarıya doğru sağlam şekilde ilerlenir. Değişime karşı derinlere kök salmış direnç gibi güçlü engelleri uyandırmadan sessizce yol alınır. Küçük sorunları anında ve yerinde çözerek zorlukla başa çıkması kolayken ilgilenmek ve büyük işleri küçük dokunuşlar ile halletmek için çalışılır. Küçük ve çözülebilecek sorunlara karşı harekete geçmezsek büyük ve çözülmesi güç uğraşlar içinde olunacağı bilinir. Küçükler büyüğü mümkün kılanlardır. Kaizen ile müşteri memnuniyetini arttırma, süreci iyileştirme, verimliliği üst seviyelere taşıma, maliyeti azaltma, amaçlananı hayata geçirme konusunda tüm çalışanlarca sorumluluk taşınır. Sorun olmayan yerde gelişme olmayacağından sorunu kabul edip tam katılım ve odaklanma ile alınan kararları tam ölçekli uygulayarak sürdürülebilirliği sağlar ve işgücü doğru çözüm araçlarında kullanılır. Ayrıca daha iyiye ulaşmak için sorunu beklemek yerine daha iyisinin nasıl yapılacağının tasarlanması üzerine yoğunlaşılır.

 

 

6 Sigma

Köklü geçmişi ile hizmet ve süreçlerin ne kadar iyi olduğunu belirten sayısal gösterge, yönetim felsefesi. Milyonda 3,4 hata miktarı sıfıra yakın hata oranı ile müşteri istek ve ihtiyaçlarını kusursuzca karşılama hedefi. Sıfır hatadan sapma oranı.

Operasyonlarda mükemmellik esası ile sürecin tanımlanması, ölçülmesi, analizi, iyileştirilmesi ve kontrolü için bilimsel yöntemler ışığında atılan büyük adımdır.

Kalite, hız, verimlilik önündeki her engelin problem olarak ele alınması, problemin başarı ile çözülmesi için becerilerin geliştirilmesidir.

Tekniklerin uygulanması ile çevrim zamanı ve maliyetlerin düşüşü, rekabet avantajının artışı, yüksek kalite düzeyinin elde edilmesidir.