İşe Alım Süreci

İşe alım sürecinin titiz şekilde ele alındığı Netral Elektrik’te süreç adil ve şeffaf şekilde yürütülerek adayların beceri, deneyim ve geliştirmeye açık yönlerine odaklanılır. Belirli bir pozisyonda meydana gelen boşluk veya yeni pozisyon açılması durumlarında adayın taşıması gereken akademik, sosyal ve kültürel yetkinlikler belirlenir. Bu yetkinliklere göre oluşturulan kriterler ile iş ilanı yayınlanır. Alınan başvurular İnsan Kaynakları departmanınca değerlendirilerek özgeçmişi uygun bulunan adaylar görüşmeye çağrılır. İlk mülakatta pozisyonun gereklerine uygun olarak hazırlanan sınavlar uygulanır. Sınavlardan sonra aday görüşmeye alınır. Görüşme neticesinde uygun bulunan adaylar ikinci mülakata davet edilir. İkinci mülakatta daha detaylı şekilde yapılan görüşme sonrası adaylar arasından uygun bulunan kişiye iş teklifi yapılır. İş teklifini kabul eden adaylar evraklarını hazırlayarak işe başlarlar.

 

 

Eğitim ve Gelişim

Netral Elektrik, teknolojiyi yakından takip ederek, üretim hattında modern makine ve ekipmanlara yatırım yapar, üretimin ve çalışanların verimliliğinin arttırılmasını, eğitim ve gelişimin sürekli kılınmasını sağlar.

Çalışanlarının birim işi daha kısa sürede ve daha kaliteli yapabilmeleri için çalışma ortamlarından üretim esnasında kullandıkları her türlü araca kadar sürekli iyileştirme ve geliştirme amacındadır. Büyümenin ve gelişmenin temel esasının insana yatırım yapmak olduğunun bilinci ile hareket eder. Çalışanlarının şirketi kendi aile ortamları gibi görmeleri için onlardan gelecek her türlü görüş ve önerileri alır, değerlendirir. Eğitim ve gelişimle başarının kaçınılmaz olduğu gerçeğini ön planda tutar.

 

 

Öneri Takdir ve Ödüllendirme Sistemi

Çalışan değerlidir, çalışanın fikirleri de. Bu sistem çalışanların çeşitli önerilerle çalışanın Netral’e, kendisine, paydaşlarımıza katkı sağlamasını amaçlar. Sorunlara yakın olan çözüme de yakındır, işi yapanın kendisi bu işi daha hızlı, daha verimli, daha güvenli yapmanın yolunu bilir. Bunun için çalışanların önerileri en büyük destektir. Çalışanlar etrafına bakar, fikir düşünür ve bunu önerir. Bu öneriler uygulanabilir ise takdir edilir ve ödüllendirilir. Böylelikle çalışanın motivasyonu artar, kendini çalıştığı yere ait hisseder, işe daha iyi konsantre olur, işe bağlılığı, motivasyonu ve performansı artar. 

Bir işle ilgili olarak öne sürülen, kuruluşun temel amaç, hedef ve stratejileriyle uyumlu, sunulan hizmet ile ilgili, süreci iyileştirmeye ve verimliliği artırmaya yönelik yaratıcı düşüncelerin tümü öneridir. Bu öneriler ışığında:

Verimlilik artar,

Kalite artar,

İyileştirmeler gerçekleştirilir,

Tasarruf sağlanır,

İş güvenliği artar,

Motivasyon artar,

Süreç geliştirilir,

Müşteri memnuniyeti artar.

 

 

İş Başvurusu

Netral Elektrik ailesinin bir üyesi olmak için güncel özgeçmişinizi ik@netralelektrik.com adresine gönderebilirsiniz.